Kovice posebnih izvedb

TKG in proizvodnja vijakov d.o.o. izdeluje zakovice specialnih izvedb po načrtih ali vzorcih v dimenzijah premerov od 1 do 8 mm v maksimalni dolžini desetkratnega premera kovice. Vsestranska uporaba v vseh vejah industrije nudi konstruktorjem nove in racionalnejše rešitve.

Zakovice posebnih izvedb izdelujemo iz jekla in barvnih kovin, po potrebi pa jih tudi termično obdelamo. Izdelujejo se na dvo do vključno šest stopenjskih strojih.

Na sliki so le nekatere kovice posebnih izvedb.