Vijaki za pločevino

Vijaki za pločevino se uporabljajo za spajanje tanjših pločevin in za spajanje pločevine z drugimi materiali. Prednost teh vijakov je v tem, da se jih uvija v izvrtino brez navoja, ker si vijak pri uvijanju sam vtisne navoj v izvrtino-matico. Tako uvit vijak je tudi zavarovan proti nezaželenemu odvijanju. Pri uvijanju vijakov nastopa uvojni moment Mu, katerega vrednost se mora gibati v določenih mejah.

Iz tabele je razviden pregled najmanjših lomnih momentov za pločevinske vijake:

Nazivni premer vijaka za pločevino [mm]
2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
Minimalni lomni moment [Nm] 0,45 1,5 2,8 3,4 4,5 6,5 10 14

Moment uvijanja mora biti najmanj 20% manjši od najmanjšega lomnega momenta.
Vijaki za pločevino so praviloma galvansko zaščiteni in sicer s cinkom ali nikljem, po želji kupca pa tudi z drugimi zaščitnimi sloji. Debelina sloja je 8-12 µm, po posebnem dogovoru s kupcem pa je lahko tudi drugačna.